Zajímavosti a informace z pražského metra

Světelná a lokomotivní návěstidla v metru
Ostatní návěstidla v metru
Další textové informace o metru
Informace na následujících stránkách byly vytvořeny dle předpisu D1/1 s platností od 26.3.1992 a jsou zde uvedeny bez záruky na správnost a úplnost. Další případné připomínky a náměty zašlete, prosím, na adresu asokol@mbox.vol.cz.

K dalším návěstidlům v kolejové a říční dopravě:

Návěsti v lodní dopravě
Návěsti pro pražské tramvaje
Návěsti Českých drah

Zpět