M1 - nová souprava pro pražské metro

Základní technické údaje

Výrobce: Konsorcium vozidla Metro Praha ČKD – ADtrans – Siemens - SGP

Upozorňuji, že uvedené údaje byly získány dotazy či opisem na různých výstavách, tudíž jsou bez záruky.

rozchod koleje jmenovitý

1435mm

hmotnost prázdné soupravy

133 t

hmotnost podvozku

5950 kg

počet míst k sezení (v soupravě)

224 osoby

počet míst ke stání při 8 os/m2 (v soupravě)

1240 osob

počet míst pro invalidní vozíky (v soupravě)

4

hmotnost maximálně obsazené soupravy

243 t

max. šířka skříně

2712 mm

max. výška vozidla

3670 mm

výška podlahy od temene kolejnice

1150 mm

délka soupravy přes spřáhla

96 660 mm

vzdálenost středů otáčení podvozků

12 600 mm

nejmenší poloměr projížděného oblouku

60m

největší dovolený sklon koleje

40‰

největší provozní rychlost

80 km/hod

maximální zrychlení (0 až 30 km/hod)

1.2 m/s2

střední zpoždění provozní brzdy

1.0 m/s2

střední zpoždění nouzové brzdy

1.2 m/s2

Rozvor podvozku

2100 mm

primární vypružení

šroubové pružiny

sekundární vypružení

vzduchové pružnice

Jmenovité trakční napětí

750V=

Tolerance

+20,-33%

max. napětí při rekuperaci

950 V=

napětí ovládacích obvodů

110 V=

Tolerance

+25, -30 %

maximální rozjezdový proud

4700 A/soupravu

Režimy provozu soupravy

Provoz bez zabezpečovacího zařízení

Provoz se zabezpečovacím zařízením MATRA

Vysvětlení použití režimu - omezení - poznámky

Nouzová jízda

Používá se při rozsáhlejších poruchách a od nejbližší stanice bez cestujících. Rychlost jízdy je omezena na 50 km/h. Nelze volit proporcionálně tažnou/brzdnou sílu. Lze volit pomocí hlavní jízdní páky pouze 3 stupně: 60% jízda, výběh, 100% brzda.

CML

Provoz s řídícím systémem soupravy

V tomto režimu je plně využita inteligence řídícího systému soupravy avšak bez vazby na provoz ostatních souprav, protože nejsou využity signály vlakového zabezpečovače. Za jízdy musí být sešlápnut pedál bdělosti a nesmí být uvolněn na více než 5 sekund. Strojvedoucí volí stranu dveří k uvolnění. Předpokládám, že stejně jako u starých souprav bude tento režim povolován pouze s dvojčlennou posádkou při výluce zabezpečovacího zařízení.

CMP

Provoz na tlačítka bdělosti

Provoz s vlakovým zabezpečovačem, ale trať je bez kódu (či s vadným kódem). Rychlost jízdy je omezena na 30 km/h a strojvedoucí musí během jízdy trvale mít stlačena dvě tlačítka bdělosti. Strojvedoucí volí stranu dveří k uvolnění. Tento provoz bude zřejmě sloužit k opatrné jízdě při poruše mobilní či traťové části vlakového zabezpečovače v případě obvyklé jednomužné posádky. Je-li totiž strojvedoucí v kabině sám, nesmí nikdy jet s cestujícími s vypnutým vlakovým zabezpečovačem. Podobně je tomu u starých souprav, kde je rychlost omezena na 20 km/h.

CMC

Provoz bez automatického vedení vlaku (AVV)

V tomto případě je souprava hlídána vlakovým zabezpečovačem, strojvedoucí nemačká tlačítka ani pedál bdělosti. Po zastavení soupravy ve stanici se uvolní k otevření pouze dveře na správné straně. Jízdu si řídí sám, ale v případě překročení rychlosti povolené zabezpečovačem se automaticky spustí nouzovou brzdu. Ta na rozdíl od starých souprav nejen sníží rychlost, ale soupravu rovnou zastaví. Po zastavení je nutno odbrzdit a znovu zapnout hlavní vypínač pohonů.

PA

Provoz s automatickým vedením vlaku (AVV)

Za tohoto režimu je strojvedoucí v pohodě. Pouze potvrdí odjezd stisknutím tlačítka. Tlačítko pro odjezd se stejně jako u souprav Ečs musí držet 100 metrů, tedy po dobu opouštění nástupiště. Pak již vede soupravu AVV podle situace na trati a zastaví v další stanici. Po zastavení soupravy ve stanici se uvolní k otevření pouze dveře na správné straně. Po dosažení odjezdového času dostává strojvedoucí signál k odjezdu.

Režimy obsluhy dveří

Obecně platí:

Při pohybu křídel dveří svítí trvale červené LED okolo ovladače pro cestující.
Dveře nejde cestujícím zavřít.

Je-li nastaveno centrální otevírání, platí:

Je zbytečné mačkat ovladač pro cestující, nebude vidět žádná reakce.
Po zastavení se otevřou
všechny dveře soupravy na straně u nástupiště.

Je-li nastaveno místní otevírání dveří, platí:

Otevření lze předvolit už za jízdy, v tom případě ovladač potvrdí vaší volbu rozblikáním zelených LED.
Po zastavení se otevřou pouze první dveře soupravy (pro nevidomé) a rovněž všechny předvolené dveře na straně u nástupiště.
I po zastavení ještě jistou dobu lze dodatečně uplatnit ovladačem požadavek na otevření dveří.

(Při zkušebních jízdách, jak jsem vypozoroval, je navoleno centrální otevírání.)